10 Mayıs 2017 Çarşamba Üye Girişi sohbet haber

E-Müfredat Öğretmenler Kurulu ve Zümre Toplantıları İş ve İşlemleri

e_mufredat 17 Mart 2019 Pazar, 00:07:06

E-Müfredat Öğretmenler Kurulu ve Zümre Toplantıları İş ve İşlemleri

    E-Müfredat Öğretmenler Kurulu ve Zümre Toplantıları İş ve İşlemleri

Öğretmenler kurulu ve zümre toplantıları işlemleri, 2017-2018 yılı 2.dönem e-müfredat sistemi üzerinden yapılmaya başlandı..2018-2019 yılında da, şimdilik, toplantılar hatta yıllık plan bile e-müfredat üzerinden online yapılacak.

Zümre başkanı, Zümre öğretmenleri e-müfredat sisteminde zümreyle ilgili hangi işlemleri yapacaklar?

E-Müfredatta Öğretmenler Kurulu ve Zümre Toplantılarıyla İlgili Yapılması Gerekenleri ayrıntılı olarak yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Artık okullarda toplantılar, zümreler 25.08.2017 tarihli “MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi” ne göre yapılacak.

Bu yönergeye göre "Öğretmenler Kurulu" birinci dönemin ilk haftasında ilk 2 iş günü içinde yapılacağı için 1.dönem öğretmenler kurul toplantıları 5-6 Eylül 2018 tarihlerinde yapılacak.

Bu yıl, 1.dönem öğretmenler kurul toplantıları e-müfredat üzerinden 30-31 Ağustos 2018 (en az 5 gün önceden) tarihinde duyurulmuş olacak.


Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreler Yönergesinin son hali için TIKLAYINIZ


Okul idareleri e-müfredatta öğretmenler kurulu toplantı gündemini hazırladıktan sonra toplantıdan önce öğretmenlerin e-müfredat sisteminde onaylamaları için şuna benzer mesaj gönderebilirler:"Öğretmenler kurul toplantısının e-müfredat modülünden girilerek onaylanması gerekmektedir."

Bu onayın nasıl yapılacağının cevabını aşağıdaki yazımızdan bulabilirsiniz.

Yönergeye göre Eğitim Kurumu Sınıf/Alan Zümreleri;eğitim kurumunda aynı sınıfı okutan veya alanı aynı olan öğretmenlerden oluşur.

Zümre başkanı 2 yıl görev yapar.

Eğitim Kurumu Sınıf/Alan Zümre Toplantı Tarihleri 
1. Öğretmenler kurulu toplantılarını takip eden 2 iş günü içinde, 
2. Ortaöğretim kurumlarında aylık toplantılar Ekim, Kasım, Aralık, Mart ve Nisan ayları içerisinde, 
3. Meslekî ve teknik Anadolu liselerinde alan zümre öğretmenleri, Mayıs ayının son haftasında bir iş gününde.

1.DÖNEM ZÜMRE TOPLANTI TARİHLERİ

Buna göre 2018-2019 yılı 1.dönem zümre toplantıları 3-4 Eylül 2018 tarihlerinde yapılacak.Zümre toplantıları e-müfredat sistemi üzerinden zümre öğretmenlerine en az 5 gün önceden duyurulur.

e-MÜFREDAT KURUL-ZÜMRE BİLGİLENDİRME EKRANI

Öğretmenler , e-müfredat sistemine giriş yaptıktan sonra aşağıdaki yolu izleyerek öğretmenler kurulu ve zümre toplantıları ile ilgili bilgilendirmeye ulaşabilirler.

Öğretmenler kurulu ve zümre toplantılarından sonra katılımcılar sisteme yine bu yolla giriş yapıp,kalem işaretinden seçim yaparak onay işlemlerini yapmaları gerekiyor.

e müfredat kurul toplantısı

e müfredat zümre topantı duyurusu

ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ e-Müfredatta Zümreyle İlgili Şu İşlemleri Yapmalı:

- E-mufredat.meb.gov.tr sistemine kişisel MEBBİS şifresi ile giriş yapılmalıdır.
- Yıllık Plan
- Yönetimsel İşlemler
- Eğitim Kurumu İşlemleri
- Kurul Toplantı Bilgilendirme
- İlgili toplantının sol başında bulunan kalem simgesi tıklanır.
- Katılım durumunun herhangi bir mazeret yoksa “Toplantıya katılacağım.” Şeklinde işaretli olması gerekmektedir.
- Her bir gündem maddesi için alınan karar varsa ilgili maddenin sol başında bulunan kalem simgesi tıklanarak açılan sayfada ilgili kısma alınan kararların işlenmesi gerekmektedir. Kaydet butonu her madde için tıklanmalıdır. Zümre öğretmenlerinden bir kişinin işlemesi yeterlidir.
- Zümreye katılan her öğretmenin “Kurul/Zümre kararlarını okudum ve kabul ediyorum.” Seçeneğini işaretleyip kaydet butonuna basması gerekmektedir.

Zümre Başkanları Zümreyle İlgili Şu İşlemleri Yapmalı:

- e-mufredat.meb.gov.tr sistemine kişisel MEBBİS şifresi ile giriş yapılmalıdır.
- Yıllık Plan
- Yönetimsel İşlemler
- Eğitim Kurumu işlemleri
- Kurul Tanımlama
- Kurul/Zümre Adı bölümünde Zümre Öğretmenler Kurulu seçilecektir.
- Kurul/Zümre Tarihi bölümünden tarih ve saat seçimi yapılmalıdır.
- Kurul/Zümre Açıklaması kısmının uygun açıklama ile doldurulması gerekmektedir. (İlköğretim Matematik Zümre Toplantısı belirtilen saatte öğretmenler odasında yapılacaktır gibi.)
- Kaydet butonuna basılacaktır.
- Oluşan zümre toplantısı kaydımızın sol başında bulunan kalem simgesi tıklanarak ayrıntılar tamamlanır.
- Toplantıya katılacak olan öğretmenler seçilerek katılımcı ekle denir. Listede adı olmayan öğretmenleri eklemek için TC kimlik numaraları manuel olarak eklenir.
- Seçilen kişilerden zümre başkanının adı tıklanarak “Başkanı Kaydet” butonuna basılır. Aynı işlem yedek başkan içinde gerçekleştirilir.
- Yönetmelik ve Yönergede olan gündem maddelerinden toplantıda görüşülecek olanlar işaretlenerek “Gündem Ekle+” butonuna tıklanır.
- Yönetmelik ve Yönergede olmayan gündem maddeleri eklemek için ilgili kısma yazıp “Yönetmelik ve Yönergede Olmayan Gündem Ekle+” butonuna tıklanır.
- Gündem maddelerinin sıralamasını yapmak için ilgili madde mouse’un sol tuşu basılı tutularak istenilen yere taşınabilir.
- Gündem maddelerinin sayı sıralamasını sağlamak için “Sıralamayı Tekrar Oluştur.” butonu tıklanır.
- Toplantının katılımcılara duyurulması için “Kurul/Zümre bilgilerini katılımcıların görebilmesi için onaylıyorum.” Seçeneği işaretlenerek kaydet butonuna basılır.
- Bütün öğretmenler gündem maddelerine onay verdikten sonra kişisel şifresi ile “Yıllık Plan/Eğitim Kurumu İşlemleri” bölümünden “Kurul Toplantı Bilgilendirme” kısmında ilgili toplantını sol başındaki kalem simgesi tıklanarak açılan sayfa “Kurul/Zümre toplantısı sona ermiştir.” Seçeneğini işaretleyip kaydet butonuna basmalıdır.
- Yönetici tarafından toplantı uygun bulunduktan sonra kişisel şifresi ile “Yıllık Plan/Eğitim Kurumu İşlemleri” bölümünden “Kararlar ve Sonuçları” kısmında ilgili zümre toplantısının her bir maddesi için “Karar olumlu sonuçlandı.” Seçeneği işaretlenip “Karar Sonucu” kısmına karar sonucu işlenip kaydet butonuna basılmalıdır.

Okul Yöneticileri Zümreyle İlgili Şu İşlemleri Yapmalı:

- E-mufredat.meb.gov.tr sistemine kişisel MEBBİS şifresi ile giriş yapılmalıdır.
- Yıllık Plan
- Yönetimsel İşlemler
- Eğitim kurumu işlemleri
- Eğitim kurumu zümre başkanları
- Zümre Başkanı olarak görevlendirilecek kişiler seçilerek kaydet butonuna basılır. (Zümre Başkanı seçebilmek için tüm öğretmenlerin sisteme en az bir defa giriş yapması gerekmektedir.) 
- Tek öğretmenin olduğu durumlarda müdür/müdür yardımcısı da işaretlenerek kaydet butonuna basılır.
- Zümre başkanı sözleşmeli öğretmenler arasında seçilecekse sözleşmeli öğretmenin TC kimlik numarası manuel girilerek başkan seçilir.
- Zümre başkanı toplantıyı sonlandırdıktan sonra yönetici kişisel şifresi ile “Yıllık Plan/Eğitim Kurumu işlemleri” bölümünden “Eğitim Kurumu Müdürlüğü Kurul Onaylama” kısmında ilgili toplantının  sol başındaki kalem simgesini tıklayıp “Kurulu/Zümreyi okul müdürlüğü olarak uygun buluyorum.” Seçeneği işaretleyip kaydet butonuna basılmalıdır.
- Tüm işlemler bittikten sonra çıktı alınıp tüm katılımcılara imzalatılıp arşivlenecektir.

Zümre Toplantıları:

- Eğitim kurumunda aynı sınıfı okutan veya alanı aynı olan öğretmenlerden oluşur.
- Alanında bir öğretmen olması durumunda zümre toplantısı, müdür veya müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısı ile yapılır.
- 2 yıl geçerli olacak şekilde başkan ve yedek başkan seçilir.
Zümre toplantıları; ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda yapılır. Ders yılı sonunda yapılan toplantıda eğitim ve öğretim yılı boyunca alınan kararların sonuçları değerlendirilir.
- Zümre toplantıları ders saatleri dışında yapılır.
- Toplantı tarihi, yeri ve gündem maddeleri 5 gün önceden duyurulmalıdır.
- Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik halinde zümre başkanının katıldığı görüş kabul edilir.

2.Dönem X Dersi Zümre Toplantı Gündem Maddeleri (ÖRNEK) 

1-Açılış ve Yoklama
2-Bir önceki toplantıda alınan kararlar,
3-Öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması,
4-Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği ve esaslarının belirlenmesi,
5-Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması,
6-Öğrenci başarılarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sınav analizlerinin yapılması,
7-Öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı durumları,
8-Dilek ve Temenniler,
9-Kapanış

Yorumlar

Gündem

Gündem
Yorum(0)
A Milli Takımımız Yunanistan'ı rahat geçti
Gündem
Yorum(0)
İmar Barışı'nda süre uzatıldı
Gündem
Yorum(0)
John Wick 3 film fragman
Gündem
Yorum(0)
31 Mart 2019'daki yerel seçimler
Siyaset

Siyaset
Yorum(0)
Bedelli askerlik ücreti ne kadar?
Siyaset
Yorum(0)
Sosyalizm Nedir? Sosyalist Kime Denir? Komünizm ile Arasındaki Farklar
Siyaset
Yorum(0)
Gürsel Tekin'den darbe sanıklarına isyan
Siyaset
Yorum(0)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırp mevkidaşına özel tasarım bisiklet hediye etti
Ekonomi

Ekonomi
Yorum(0)
Motorlu Taşıtlar Vergisi yeniden değerleme oranı belli oldu
Ekonomi
Yorum(0)
Merkez Bankası anketi: 2019 sonu dolar beklentisi 5.99'dan 6.06'ya çıktı
Ekonomi
Yorum(0)
Bireysel Hesaba Dayanan Kıdem Tazminatı Sistemi Oluşturulacak
Ekonomi
Yorum(0)
Bilgisayar Başında Para Kazanmanızı Sağlayacak 9 Kolay Yöntem
Spor

Spor
Yorum(0)
İddaa ihalesi: FIFA Demirören'e yaptırım uygular
Spor
Yorum(0)
Ergün Penbe: Arda Turan, Galatasaray'a dönmek istiyor
Spor
Yorum(0)
Spor camiasından Ampute Milli Futbol Takımı'na tebrik
Spor
Yorum(0)
Dursun Özbek: Hasılatımız 140 milyon seviyesine çıktı
Sağlık

Sağlık
Yorum(0)
Esnek Bir Vücuda Sahip Olmak İçin Neler Yapılması Gerekli?
Sağlık
Yorum(0)
Ameliyatsız Burun Estetiği
Sağlık
Yorum(0)
Kolesterol Nasıl Düşürülür?
Sağlık
Yorum(0)
Yağ Yakımı İçin Detoks Suyu
Magazin

Magazin
Yorum(0)
Yeni yılda ilişkiniz için tek bir dilek hakkınız olsa ne dilerdiniz?
Magazin
Yorum(0)
Bir erkeği "güvenilir" kılan unsurlar nelerdir?
Magazin
Yorum(1)
Geçmişte yaptığınız hataları termos gibi sıcak tutup, sürekli yüzünüze vuran sevgiliye karşı tavrınız ne olurdu?
Magazin
Yorum(0)
Senin Dip Boya Derdiyle Başa Çıkma Yöntemin Hangisi?
Magazin
Yorum(1)
Çorap Aşığı Kızlar Buraya: Tarzını Tek Hamlede Hareketlendirmeni Sağlayacak 8 Süper İpucu
Magazin
Yorum(0)
Hayatımızı Güzelleştiren Kadınlara Verdiğimiz Değeri Kanıtlayacak 8 Şey
Magazin
Yorum(0)
Aylin Kontente: Futbol takımı gibiyiz
Magazin
Yorum(0)
Askerliğini yaptığı yerde film çekti
Magazin
Yorum(0)
Tarık Mengüç savcılığa koştu: 'Bana yardım edin!'
Magazin
Yorum(0)
Hande Erçel yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile birlikte tatilde!
google facebook twitter
Şifremi Unuttum